Schadeverzekeringen


Dagelijks loopt men het risico met schade geconfronteerd te worden. Kosten en impact van een schade kunnen flink in de papieren lopen. Door het nemen van maatregelen kan men proberen risico’s te voorkomen of het hoofd te bieden. Het afsluiten van specifieke verzekeringen is zo’n maatregel. Zowel voor particulieren als voor bedrijven geldt dat het nemen van bouwkundige, technische en organisatorische maatregelen zeker kan leiden tot het verminderen van risico’s. Denk bijvoorbeeld aan brandwerende middelen, brandmelders, een alarminstallatie, goed hang- en sluitwerk maar ook goede afspraken maken wie bijvoorbeeld zorg draagt voor een correcte afsluiting.

Er is een groot scala aan verzekeringen. Het is daarom belangrijk inzicht te hebben in de kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de verschillende verzekeringen en verzekeraars. Wij delen graag onze kennis met u, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Advies op maat

Graag denken we met u mee welke schadeverzekeringen het beste bij uw persoonlijke situatie passen. Welke verzekeringen voor de continuïteit van uw bedrijf het meest geschikt zijn. Dit geldt ook voor het financiële plaatje. Uw zekerheid mag best geld kosten, maar binnen redelijke grenzen. U betaalt alleen voor hetgeen voor u van belang is. Vergelijking van premies van de verschillende verzekeraars met de daarbij behorende voorwaarden en dekkingen kunt u met een gerust hart aan ons overlaten.

Soorten schadeverzekeringen

Er bestaan heel wat verschillende schadeverzekeringen, waarbij de verzekering bepaalt wat verzekerd is. De inboedelverzekering is naast de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren de meest afgesloten schadeverzekering. De inboedelverzekering dekt de schade die u lijdt aan uw inboedel door inbraak gevolgd door diefstal, brand of wateroverlast. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren – een verzekering die door niemand mag worden gemist – dekt de schade die u als persoon, voetganger of fietser berokkent aan derden.

Een andere bekende schadeverzekering is de kortlopende of doorlopende reisverzekering. Wanneer u tijdens uw reis uw bagage verliest, of wanneer bijvoorbeeld uw telefoon op vakantie wordt gestolen, dan zijn uw eigendommen met een reisverzekering verzekerd. Ook kan er voor een ongevallenverzekering binnen de reisverzekering, maar ook als solitaire verzekering gekozen worden. Denk tevens aan geneeskundige kostendekking als uw reis de grenzen van Europa overschrijdt. Daarom is het goed om ook uw zorgverzekering te checken op dekkingen en de hoogte daarvan in het buitenland. En natuurlijk niet te vergeten uw auto met al zijn mogelijke aanvullende dekkingen.

Ook een rechtsbijstandverzekering is zeker niet uit te sluiten. Ook al vindt u zelf geen aanleiding om te procederen, een ander dwingt u mogelijk om in het verweer te komen. Denk aan naar uw mening onterecht ontslag. Een onterechte bekeuring. Maar ook als consument staat u sterk als de bestelling of de aankoop niet juist is.

Deze korte opsomming is zeker niet compleet en wellicht heeft u een vraag of voor een bepaalde calamiteit überhaupt wel een verzekering bestaat.

Bel of mail ons voor passend advies of stel gewoon uw vraag.

Verzekeringsservice voor particulieren en bedrijven

Onze bemiddeling en service bij schade voor particulieren, bieden we uiteraard ook aan bedrijven en ondernemers. U kunt dan denken aan verzekeringen zoals de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsschadeverzekering, inventaris, rechtsbijstand voor bedrijven, bestelauto etc.

Schadevergoeding

De procedure om bij onverhoopte schade uw schade op de juiste wijze te claimen wordt, als u dat wenst, geheel door ons uitgevoerd. Gratis, zonder aftrek van kosten. Het is onze zorg dat dit binnen de juiste kanalen gebeurt. Wij kunnen de uiteindelijke hoogte van de uitkering vaak niet bepalen, maar onze bemoeienis bij de schadebehandeling kan wel bepalend zijn. Als u schade heeft, is een telefoontje naar ons kantoor de juiste weg om de procedure in gang te zetten. Wij zijn overdag tijdens kantooruren gemakkelijk bereikbaar en na kantooruren krijgt u altijd de gelegenheid uw bericht of vraag in te spreken op de voicemail. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.