Wist je dat..?


Wist je dat…
artikel 185 van de Wegenverkeerswet betekent dat je als bestuurder van een motorvoertuig aansprakelijk bent voor de schade bij een aanrijding met een niet- motorvoertuig (voetgangers, fietsers, maar ook huizen, lantaarnpalen, bomen, wegmeubilair etc.) en dat schuld hierbij helemaal geen enkele rol speelt? Deze aansprakelijkheid is een vorm van risicoaansprakelijkheid. Alleen het bewijs van overmacht (lastig!) kan jou bevrijden van deze aansprakelijkheid. En dat je als voetganger of fietser dus extra bescherming hebt door dit artikel?

Wist je dat…
als een beroep op overmacht wordt afgewezen, dat je alleen nog de mogelijkheid hebt om eigen schuld van de voetganger of fietser aan te tonen? Eigen schuld aanwezig is indien het verkeersongeval mede te wijten is aan het gedrag van de voetganger of fietser, maar dat deze actie alleen mogelijk is als de persoon 14 jaar en ouder is? Maar dat de schadevergoeding in ieder geval altijd neerkomt op een 50%-regeling?

Wist je dat…
indien je op vakantie gaat, de module ‘geneeskundige kosten‘ erg belangrijk is als je buiten Europa op vakantie gaat? Maar dat tot Europa ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee worden gerekend? En dat de Europadekking ook geldt in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus? En dat ook zeereizen tussen de genoemde gebieden onder de dekking vallen?

Wist je dat…
indien je op straat wordt beroofd van uw portemonnee of sieraden, dat jouw inboedelverzekering deze schade dekt? Maar dat je dan wel aangifte moet doen bij de politie?

Wist je dat….
je ook aansprakelijk bent voor de schade die jouw huisdier toebrengt aan derden? En dat deze schade gedekt wordt door jouw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (mits deze de juiste dekking biedt!)?

Wist je dat….
de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren schade dekt die veroorzaakt wordt door klussen bij vrienden?

Heb je een vraag over een verzekering of een specifieke dekking?