Privacy Statement

Hornstra Advies hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar cliënten. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Meldplicht Datalekken zijn bindend.


Registratie gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor het onderhouden van contact en voor het toesturen van productgerichte informatie, facturen en polissen.

Uw persoonsgegevens worden tevens gebruikt en bewaard voorafgaand aan het uitvoeren van de door u ingebrachte verzoek. In deze precontractuele fase wordt ter uitvoering van uw verzoek eventueel eerst een offerte aangevraagd bij de verzekeringsmaatschappij. Het is aan de maatschappij of een daaropvolgende aanvraag wordt geaccepteerd.

De gegevens worden opgeslagen en alleen voor zover nodig en van toepassing verstrekt aan de verzekeringsmaatschappij, het volmachtbedrijf, het schadeafhandelingsbedrijf, letselschadespecialisten, schadeherstellers of het expertisebureau.


Beveiligingsmaatregelen

Om uw privacy te waarborgen hebben wij beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegeven te beperken. Bij deze maatregelen mag u onder andere denken aan:

 • Onze website is beveiligd via een certificaat en is alleen te benaderen via een beveiligde SSL verbinding;
 • Alle beheerwerkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden vanuit ons kantoor.
 • Om de veiligheid van de fysieke documenten te waarborgen, worden dossierkasten afgesloten en is het pand beveiligd met een alarmsysteem.


Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens maximaal vijf jaar na royementsdatum van een verzekeringspolis.


Uw rechten

Als klant heeft u een aantal rechten als het gaat om privacy. Het zijn immers uw gegevens. U heeft namelijk:

 • Het recht op informatie over wat wij met uw gegevens doen: dit is beschreven in deze privacyverklaring;
 • Het recht op inzage in uw gegevens: wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Hornstra Advies stuurt u dan per e-mail een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons geregistreerd zijn. U ontvangt de persoonsgegevens in dit geval zo overzichtelijk mogelijk van ons;
 • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen: zodra u van mening bent dat persoonsgegevens incorrect of onvolledig zijn, kunt u een verzoek indienen en dan zullen wij deze gegevens voor u corrigeren dan wel aanpassen. Mochten wij bijvoorbeeld verouderde gegevens van u hebben dan kunt u ons vragen deze te wijzigen;
 • Het recht op verwijdering van de gegevens en het recht om vergeten te worden: in bepaalde gevallen kunnen uw gegevens volledig worden gewist. Dit kan indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, wanneer u bezwaar maakt of wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen;
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking: u kunt de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘stil laten zetten’. De gegevens mogen dan nog enkel met uw toestemming worden verwerkt. Dit recht kan enkel worden ingezet wanneer de juistheid van uw gegevens in ons systeem door u wordt betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en u op reactie op dit bezwaar wacht;
 • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing;
 • Het recht op overdracht van uw gegevens: u kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben;
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.


Hoe neemt u contact met ons op over ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per email: info@hornstraverzekeringen.nl
Per telefoon: 046-4515433
Per fax: 030-6883027
Per brief: Bovenstraat 7 6141 CC Limbricht


Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt als klant een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met uw gegevensverwerking binnen onze organisatie.